top of page

Wil je graag een gesigneerd exemplaar van het boek 'Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka' winnen? Doe dan mee aan de fotowedstrijd van De Grote Sinterklaaszoektocht.

Hoe? Selecteer je mooiste foto('s) van jouw deelname aan de Grote Sinterklaaszoektocht en stuur ze naar sinterklaaszoektocht@gmail.com of druk op de rode knop. Veel succes!

En de winnaars van editie 2021 zijn: Elies en Elle Vandenhoeke uit Gullegem. Zij winnen het prentenboek Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka.

de grote sinterklaaszoektocht pietje1 web.jpg

REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD De Grote Sinterklaaszoektocht

1. Deelnemen

 1. Iedereen kan gratis deelnemen

 2. Elke deelnemer mag 6 foto’s insturen

 3. Dit wedstrijdreglement kan je downloaden via www.sinterklaaszoektocht.be

 4. Door het insturen van de foto’s aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisatie zal ondernemen om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. 

2. Onderwerp 

Foto’s, genomen tijdens het evenement De Grote Sinterklaaszoektocht kunnen worden ingezonden

3. Foto’s 

 1. Foto’s in kleur (ook sepia) en zwart-wit toegelaten. 

 2. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de authenticiteit van de ingezonden foto’s. 

 3. De foto’s dienen een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te zijn. 

 4. De deelnemers dienen de exclusieve rechten van de foto’s te bezitten. 

 5. De personen, afgebeeld op de foto’s geven hun toestemming voor publicatie op de website van De Grote Sinterklaaszoektocht en in alle andere communicatie van dit evenement

 

4. Indienen 

 1. Indienen van de foto’s kan tot 10 december 2021. 

 2. De foto’s kunnen worden verzonden per e-mail naar sinterklaaszoektocht@gmail.com 

 3. Digitale foto’s dienen in JPEG-format in een voldoende hoge beeldresolutie te worden aangeleverd. 

 4. Vermeld steeds de naam van de fotograaf en indien gewenst de voornamen van de kinderen op de foto’s

5. Beoordeling 

 1. Kathleen Amant duidt de winnaars aan.

6. Prijsuitreiking 

 1. De winnaars worden bekend gemaakt op 15 december 2021 

 2. De winnaars worden beloond met het gesigneerde prentenboek ‘Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka’. 

7. Aansprakelijkheid 

a. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer (fotograaf). Vraag in het kader van de wet op de privacy zeker de toestemming van de mensen die je fotografeert. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens, worden de gegevens opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van deze fotowedstrijd. 

8. Rechten 

 1. Alle ingezonden foto’s worden eigendom van De Grote Sinterklaaszoektocht en mogen door Kathleen Amant vrij gebruikt worden mits vermelding van de naam van de fotograaf. Ze mogen worden gepubliceerd op de website van De Grote Sinterklaaszoektocht, op instagram en facebook.

 2. De winnende foto’s en een selectie van de inzendingen zullen worden getoond op de website www.sinterklaaszoektocht.be, op instagram en facebook. 

bottom of page